ועדת חינוך

ועדת חינוך | עדכון אחרון:  06/03/2019 11:57

מטרות הועדה:

ועדת חינוך היא הגוף האחראי לקביעת המדיניות של מערכת החינוך במושב בגילאי 0 עד 10. ועדת חינוך מתווה את המדיניות ומפקחת על ביצועה, תוך מתן אוטונומיה והעצמה של הצוות החינוכי המפעיל את המסגרות השונות במערכת החינוך.

המסגרות שהועדה מטפלת בהן: מעון סלעית, גנים, צהרוני גנים, בית הספר סלעית, צהרון בית הספר. בנוסף הועדה תעסוק גם בפעילות בעלת אופי חינוכי מחוץ למסגרות הרשמיות.

ועדת חינוך תיזום ותוציא לפועל פרוייקטים שתכליתם שיפור וטיוב כלל מערכת החינוך, בהתאם לחזון ולמטרות ארוכות הטווח שלה ותוך מתן דגש על רצף חינוכי וחיבור רעיוני בין מסגרות החינוך השונות.

תפקידי הועדה:

 • הועדה תנסח חזון ומטרות למערכת לטווח הקצר והארוך.
 • הוועדה תדון בנושאים הנוגעים למדיניות חינוכית.
 • הועדה תפעל  לקדם את רוח הישוב ואת שיקופה במסגרות החינוך השונות.
 • הוועדה היא גוף חזוני ולא תפעולי ולא תעסוק בניהול שוטף של מסגרות החינוך במערכת.
 • פניות הקשורות לניהול השוטף יופנו לרכזת החינוך (במקרים מיוחדים שיימצא לנכון יסייעו יו"ר הועדה וחבריה במתן מענה גם לפניות כאלה).
 • הועדה תיזום ותוציא לפועל פרוייקטים שתכליתם שיפור מערכת החינוך לטווח הארוך.
 • קיום קשר עם מנהל/ת המעון לצרכי קביעת מדיניות וקבלת החלטות אסטרטגיות.
 • קיום קשר עם מפעיל הצהרון לגנים ולבית הספר לצרכי קביעת מדיניות וקבלת החלטות.
 • קיום קשר עם הגננות וגופי הפיקוח של מערכת הגנים, מכיוון שבמערכת החינוך הפורמלי אין תפקיד רשמי לועדת חינוך מושבית, הועדה משמשת בתחום הזה כמייצגת האינטרסים המשותפים של תושבי המושב (ההורים) ותשאף להיות מעורבת ככל האפשר במתן ייעוץ ובהשפעה על החלטות שמתקבלות כך שהאינטרס של תושבי המושב יילקח בחשבון.
 • קיום קשר עם מנהל בית הספר סלעית והנהגת הורים בית ספרית תוך נסיון לסייע, להשפיע ולקיים הפרייה הדדית ושיתוף פעולה בין בית הספר לשאר מסגרות החינוך במושב.
 • מתן עזרה למי מעובדי ומנהלי כלל מסגרות החינוך במושב בכל עניין חינוכי.
 • מתן עזרה בגיוס ושימור צוות חינוכי איכותי בכלל המסגרות.
 • ייצוג של החלטות הועד, הועדה ועובדי המושב מול ציבור ההורים.
 • ייצוג של קולות ההורים מול גופי המושב.
 • עבודה בשיתוף פעולה מול רכזת החינוך המזכיר וועד המושב.

באיזה נושאים כדאי לפנות אלינו:

בכל נושא המפורט למעלה. בנושאים שוטפים כדאי לפנות לרכזת החינוך או ליו"ר הועדה, בנושאים של מדיניות, תפיסה חינוכית, שיפורים לטווח ארוך ניתן לפנות למי מחברי הועדה. בכל בעייה או חוסר שביעות רצון גם אם אינכם בטוחים שאנחנו הכתובת מוזמנים לפנות ונפנה אותכם לכתובת הנכונה אם יהיה צורך.

 

חברי הועדה:

אופיר פסח

ליאת כהן

אלמוג שאנן

הדס בלומנקרנץ

הילה גוטמן

נעה פוגל

עדי סופר גפני

עמית גרופי

רוית משען

רוני יקובובויץ

שי הרמן

שני פרץ

סלעית, ד.נ. השרון התיכון 4588500
טל: 09-7493777/888, פקס: 09-7493301, דוא"ל: info@salit.org.il
צרו קשר
כל הזכויות שמורות מיידטה - אתרים קהילתיים
הוקם ע"י MeyData