רבש"צ- רכז בטחון צבאי שוטף

נתי אבירם

נייד: 0529209648/ 0537572107
 
- ניהול הבטחון השוטף במושב
- ניהול השמירה במושב בשוטף ובחירום
- קיום קשר עם גורמי בטחון באזור המושב
- ניהול המתקנים והציוד שבתחום אחריות רבש"צ