ועד קהילתי סלעית

ועד קהילתי | עדכון אחרון:  22/11/2021 12:27

וועד ההנהלה של קהילת סלעית הנו וועד סטטוטורי הנבחר  בבחירות של כלל חברי האגודה ( האסיפה הכללית ) בהתאם לדין לכהונה של שנתיים. הוועד כפוף לפיקוחו של רשם האגודות השיתופיות, סמכויותיו מוקנות  עפ"י פקודת האגודות השיתופיות ותקנון האגודה. במושב סלעית קיימת זהות בין חברי הוועד הקהילתי לחברי הוועד המקומי כך שבפועל אותם חברי וועד קהילתי מכהנים בכובע אחר כחברי וועד מקומי. הזהות הנה " פרסונלית " אך נדרשת הפרדה באופן התנהלות הוועדים.

 

חברי הוועד ותפקידים:

אלירן עמנואל, יו"ר

שרון חורש ( בינוי ותשתיות בדרכים, חזות הכפר, בריכה )

יובל שגיא (נוער)

אורי גל ( כספים, ביטחון )

משה אברהם ( תקשורת וסיוע הדדי )

טל אבינטע ( תרבות וקליטה )

אורן לב ( חינוך )

 

התנהלות הועד:

הוועד הנו הגוף האחראי על ניהול  חיי הקהילה במושב סלעית ואמון על קבלת ההחלטות בתחום הניהול השוטף וכן על קבלת החלטות הנחוצות לטווח זמן רחוק יותר. חיי הקהילה של מושב מתפרשים על  קשת רחבה של נושאים בכולם עוסק וועד המושב: חינוך, נוער, תרבות, ספורט, קליטה, בינוי , ניקיון תחזוקה ביטחון ועוד. מרבית החלטות בנושאים הללו  מתקבלות בפורום הוועד ומובאות לציבור במסגרת האסיפה הכללית המתנהלת בד"כ פעם בשנה. החלטות עקרוניות ומשמעותיות כגון: התקשרות בהסכם משמעותי, הקמת מבנה ציבור וכיו"ב מוצגות לציבור ומועלות לדיון  במסגרת אסיפה כללית.

חברי הוועד פועלים בהתנדבות ומשמשים כמעין " דירקטוריון " או ממשלה שתפקידה לקבל החלטות בהתאם למטרות ויעדים שהוועד הציב לעצמו. מנכ"ל המושב, לירון מיילס , כפוף להחלטות הוועד ותפקידו לבצע אותן יחד עם יתר העובדים הכפופים לו, כל אחד בתחום אחריותו.

 כידוע, בסלעית נהוגה שיטת עבודה של " וועדות מתנדבים ". וועדות המתנדבים בתחומים השונים נועדו לסייע לוועד המושב לבצע את תפקידו בצורה יעילה ואיכותית יותר. תפקידן לרדת לפרטים, לייצר רעיונות ופתרונות לגבש מדיניות של הוועדה בתחום אחריותה ולסייע לבעל התפקיד בוועד לבצע את תפקידו ולקדם את מטרותיו ומטרות הוועד.

 

יעדים עיקריים  לכהונת הוועד :

בתחילת כהונתו מגבש הוועד מטרות ויעדים לתקופת כהונתו.  התקציב שמוגש לאישור האסיפה הכללית משקף את היעדים והמטרות שהוצבו לביצוע בקדנציה ומשמש ככלי עבודה לביצוע הניהול השוטף וכן ההשקעות שעל הפרק.

הוועד מגבש בימים אלו את התקציב ואת יעדי שנת 2019/2020. מובן שחלק מהיעדים הנם המשך להחלטות קודמות של האסיפה והוועד וחלקן מטרות חדשות. 

נציין חלק ממטרות הוועד לכהונה הנוכחית:

קליטת המשפחות החדשות ברובע ג' ,  תוך שמירה על צביון הקהילה ופיתוח תחומי: תרבות, סיוע הדדי, תקשורת.

חינוך: חיזוק קשר גנים – קהילה – בי"ס. 

נוער: חיזוק תחום הנוער במסגרת הבלתי פורמאלית ולא רק בתנועת הנוער.

בטיחות בדרכים תשתיות וחינוך – פתרונות לתשתית תחבורתית תוך הטעמת חשיבות הזהירות בדרכים בכלל תושבי סלעית.

השלמת בינוי אולם הספורט ופתיחתו עפ"י נוהל שימוש מוסדר במסגרת של " יחידת רווח והפסד ".

השלמת בינוי קבע של שני גנים נוספים ופתיחתם ב – 9/2019.

קבלת היתר בניה לבינוי בי"ס , השלמת יעדי התקציב ויציאה לפרוייקט במטרה לכוון ליעד 9/2020.

 

 

 

בברכה ובכבוד רב,

וועד סלעית

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סלעית, ד.נ. השרון התיכון 4588500
טל: 09-7493777/888, פקס: 09-7493301, דוא"ל: info@salit.org.il
צרו קשר
כל הזכויות שמורות מיידטה - אתרים קהילתיים
הוקם ע"י MeyData